Elektrik üretim ve sanayide verim artışı tasarruf sağlıyor

Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, elektrik üretim ve sanayi tesislerinde verimliliğin sadece yüzde 10 artmasının gaz kullanımını yaklaşık 4 milyar metreküp azalttığını belirterek, “Bu da günümüz fiyatlarıyla 2,5-3 milyar dolarlık bir tasarruf demek.” dedi. Dağıtık enerjide kojenerasyon ve trijenerasyon santralleriyle de faaliyet gösterdiklerini anlatan Arpacıoğulları, bu tesislerin tek bir kaynak kullanmak suretiyle üretim yaparak elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji sağlayabildiğini anlattı. Arpacıoğulları, böylece söz konusu tesislerde yüzde 90’a varan yüksek enerji verimliliğine ulaşılabildiğini vurgulayarak, Türkiye’de kojenerasyon ve trijenerasyon santrallerinin toplam kurulu gücünün yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin megavat civarında olduğunu bildirerek, bu kapasitenin sadece yüzde 15’lik kısmının lisanssız, yani tamamen öz tüketime yönelik üretim yapan santrallerden oluştuğunu ifade etti. elektrik Arpacıoğulları, geçen yıl elektrik üretimi ve sanayi amaçlı olmak üzere 36,2 milyar metreküp doğalgaz tüketimi olduğunu anımsatarak, “Burada ulaşılacak sadece yüzde 10’luk verim artışı 3,5-4 milyar metreküp veya günümüz fiyatlarıyla 2,5-3 milyar dolarlık bir tasarruf demek. Türkiye’de doğalgazdan enerji üretiminde ortalama verim yüzde 50 civarlarındayken, kojenerasyon tesislerinde bu oran yüzde 90’lara ulaşabiliyor.” diye konuştu.