Kocaeli Üniversitesi en az lise mezunu sıhhat işçisi alımı! KPSS 50 puan ile müracaat…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana nazaran; Kocaeli Üniversitesi işçi muhtaçlığını karşılamak üzere işçi alımı yapacağını açıkladı. Kelam konusu ilanda ‘’657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B hususuna nazaran, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellere nazaran Üniversitemiz ünitelerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere kontratlı işçi istihdamı yapılacaktır’’ tabirlerine yer verildi. Farklı kriterlerde toplamda 7 unvanda olmak üzere 110 kişilik kontratlı sıhhat işçisi alımı yapılacak. 

MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

Müracaat yapacak adaylarda, tahsille ilgili şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci unsurundaki aşağıda belirtilen Genel Kaideler aranır. 

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 

 • Taksirli cürümler hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış veyahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.

 • Son müracaat tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. 

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak. 

 • 657 sayılı Kanunun 53. Hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonuna devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı yahut beden sakatlığı ile engelli bulunmamak. 

 • Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler. 

 • Daha evvelden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile misyonundan istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

 • KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp vazifeye başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri ünitelerde birebir sınıftaki öteki çalışanın tabi olduğu çalışma saat ve adabına tabi olarak çalışacaklardır. 

 • Gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen evrakları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratı yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır. 

 • İlanın yayım tarihinden sonra alınan sertifika ve kurs bitirme dokümanları müracaatlarda kabul edilmeyecektir. 

KPSS KAİDESİ

2020 KPSS (B) kümesi imtihanlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı temel alınacaktır. 

TAKIM DAĞILIMI VE ÖZEL KURALLAR

*Hemşire unvanına Hemşirelik kısmına muadil başka kısım mezunları müracaat yapamaz.

MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

 1. 1 adet fotoğraf 

 2. Müracaat formu 

 3. 2020 KPSS sonuç evrakı (Kpss Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak yazılmalıdır. Örn:70,98765) 

 4. Nüfus cüzdan fotokopisi. (E-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir) 

 5. Diplomanın önlü gerili fotokopisi yahut E-devletten alınan karekodlu mezuniyet evrakı. 

 6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir) 

 7. İsimli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu evraklar kabul edilir, kurum cinsinin “RESMİ” evrakın neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.) 

 8. Başvurulan unvanda eğitim dokümanı, sertifika yahut çalışma evrakı istenmiş ise fotokopisi. 

 9. Takviye İşçisi (Şoför) unvanı için en az yeni tip D sınıfı şoför evrakı fotokopisi. 

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

İlana müracaatlar bugün prestiji ile başlamış olup, 15 haziran 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Adayların https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat mühletinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 18:00’e kadar müracaat kabul edilecektir. Müddetinde yapılamayan yahut sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.