Türk Psikiyatri Derneği: Sıhhatte şiddet sokağa taştı

Türkiye Psikiyatri Derneği evvelki devir genel lideri Doç. Dr. Koray Başaran’a iki gün evvel yapılan hücum bir basın açıklaması ile kınandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) çatısı altında çok sayıda sıhhat meslek örgütünün ortak açıklamasında, “Mesleğini en yanlışsız formda yapmaya çalıştığı için meslektaşımıza yapılan atak sıhhatte şiddetin artık sokaklara taştığını, kıymetlerin de gaye haline geldiğini göstermektedir” denildi.

Önce toplumsal medyada amaç haline gösterilen, akabinde 4 Temmuz günü fiziki hücuma uğrayan Doç. Dr. Koray Başar için Türk Tabipleri Birliği önünde toplanan sıhhat meslek örgütü temsilcileri, hekimlik bedellerine yönelik saldırıyı kınadı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Türk Psikiyatri Derneği Lideri Ejder Yıldırım okudu. Başaran’ın doktor ve bilim insanı sorumluluğuyla gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle gaye gösterilmesinin akabinde uğradığı akın şiddetle kınandı. “Toplumda ayrımcı bir lisanın prestij görmesine üzülerek şahit olmaktayız” denildi.

“SAĞLIKTA ŞİDDET SOKAĞA TAŞTI”

Hekim andında yapılan değişiklikle başlayan sürecin artık hakikati, insani ve hekimlik kıymetlerini savunan tabiplerin gaye haline getirilmesine dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Mesleğini en hakikat biçimde yapmaya çalıştığı için meslektaşımıza yapılan hücum sıhhatte şiddetin artık sokaklara taştığını, kıymetlerin de amaç haline geldiğini göstermektedir. Hekimliğin kozmik pahalarını hiçe sayan bu akının planlı olması ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından çok önemli bir tehdittir. Bu türlü bir atağın yaşanmasından ötürü üzgünüz, öfkeliyiz. Doktorlar olarak, hastalarımızın sıhhati kadar toplumun gerçek bilgilere ulaşabilmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerin geliştirmek de bizim misyonumuz. Ne kadar tehdit ve atak altında olursak olalım bizler misyonumuzun başında olacağız. Bilimselliğimizden, değerlerimizden ve tabip kimliğimizden taviz vermeyeceğiz” sözlerine yer verildi.

“BİR DAHA BÖYLESİ AKINLARIN YAŞANMAMASI İÇİN MİSYONA DAVET EDİYORUZ”

Sorumlu devlet kurumlarının, tehditleri, yaklaşımları ve atakları engelleyecek önlemleri almakla, hakikatin yanında yer alan sıhhat çalışanlarının inanç içinde çalışabilmesi ve yaşayabilmesini sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi; “Toplumdaki ayrışmayı engelleyici, bir ortada yaşama ve dayanışma lisanını güçlendiren, şiddetin olmadığı bir kültürün oluşmasını sağlamak ulusal bir devlet siyaseti olmalıdır. Bu olayın takipçisi olacağımızı, saldırganların yakalanması, gerilerindeki yapıların tespit edilmesi, amaç gösteren, organize edenlere yönelik isimli idari müeyyidelerin acilen hayata geçmesini ve bir daha böylesi taarruzların yaşanmaması için tüm yetkilileri ve sorumlu kurumları misyona davet ettiğimizi bildiririz.”