Yargıtay karar verdi: Müdürlere fazla mesai yok

Yargıtay, milyonlarca özel dalda çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Yargıtay, müdür ya da üst düzeyde yönetici olan çalışanlara fazla mesai fiyatı ödenmeyeceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme; en üst seviye yönetici sıfatıyla çalışan ve çalışma sistemini belirleyecek pozisyonda olan yöneticinin fazla mesai fiyatına hak kazanamayacağına dikkat çekti.

Bir müdür fazla mesai fiyatı alamadığı için iş akdini feshetti

Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai fiyatı almadığını, hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını tez ederek iş kontratını tek taraflı feshetti.

Müdür, İş mahkemesi’ne başvurdu

Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren banka müdürü soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı müdür, kıdem tazminatı, pirim alacağı ve fazla mesai fiyatının tahsilini istedi.

İstifa etmiş sayıldı

Davalı banka avukatı, davacının satış baskısının, müşterilerden haksız kesinti yapılması üzere nedenlerle İş Kanunun 24. hususu uyarınca haklı fesih münasebeti teşkil etmeyeceğinden feshin istifa niteliği taşıdığını öne sürdü.

Dava kısmen kabul gördü

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı banka avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazları reddetti. Davalı banka kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“Üst seviye yöneticiye fazla mesai verilmez

İHA’nın haberine nazaran, oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst seviye yönetici pozisyonda çalışan personelin; misyon ve sorumluluklarının gerektirdiği fiyatının ödenmesi durumunda, ayrıyeten fazla çalışma fiyatına hak kazanamayacağı vurgulandı.

Eğer mesai saatlerini müdür belirliyorsa fiyat alamıyor

Üst seviye yönetici pozisyonunda olan emekçiye tıpkı yerde vazife ve talimat veren bir diğer yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, personelin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden kelam edilemeyeceği hatırlatıldı. Bu tıp durumlarda yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma fiyatı talep hakkı doğacağı lisana getirildi.

Talimat idare şurası tarafından veriliyor mu bakılacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında şu tabirlere yer verildi:

“O halde üst seviye yönetici bakımından şirketin yöneticisi yahut idare heyeti üyesi tarafından fazla çalışma yapması istikametinde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek fiyat alarak misyon yapan üst seviye yöneticiye patron tarafından fazla çalışma yapması tarafında açık bir talimat verilmemişse, misyonunun gereği üzere yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma fiyatı talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

Fazla mesai fiyatı talebinin reddine karar verildi

Somut olayda davacının davalı işyerinde son alarak Şube Müdürü olarak çalıştığı anlaşılmakla; şahit beyanlarına istinaden, davacının aylık 7,5 saat fazla mesai yapmış olduğu kabul edilerek fazla mesai fiyatı alacağı hesap edilmiştir. Evrak içeriğine nazaran; davacının davalı bankada Şube Müdürü olarak vazife yapması sebebiyle bulunduğu yerde en üst seviye yönetici sıfatıyla çalışmış olduğu, yetki alanı mucibince çalışma tertibini kendisinin belirleyebilecek pozisyonda olduğu anlaşılmakla, fazla mesai fiyatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, aksi istikamette verilen kabulüne dair karar yanılgılı olup, bozmayı gerektirmiştir.”